Категории

Промоции

PrestaShop

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с условията посочени по-долу. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте сайта.

Настоящата страница съдържа Общите условия, съгласно които  ПИПБРАДЪРС ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина http://www.gardenex.bg (наричан за по-кратко Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на избрани продукти, разположени на сървъра или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра gardenex.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Предлаганите стоки и материали в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е допълнителни гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на gardenex.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения и договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така gardenex.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Изискване за регистрация на клиент:

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка през магазина за електронна търговия gardenex.bg, трябва да попълни и потвърди верността на данните във формата за регистрация, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин gardenex.bg
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазин gardenex.bg
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин gardenex.bg, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

ПИПБРАДЪРС ООД, като създател и собственик на този интернет магазин gardenex.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този интернет магазин само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други законови разпоредби.

Защита на личните данни:

Gardenex.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до gardenex.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони на Република България.

Gardenex.bg гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, като се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на клиентите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

Gardenex.bg си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта. Някоя от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Gardenex.bg и неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от Gardenex.bgза възможност да възникнат такива вреди.

Права и отговорности на страните

I. Задължения на интернет магазина:

1. Gardenex.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки

2. Gardenex.bg има правото да променя публикуваните материали, услуги и цени по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

3. Gardenex.bg се задължава да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока в необходимото количество и качество.

II. Задължения на клиента:

1. Да заплати цената на стоката, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока, посочена в документите за доставка и плащане. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, gardenex.bg има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение на потребителя, освен да възстанови вече платените суми от потребителя (ако има такива).

2. Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

3. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка или офис на куриера в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

5. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

5.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

5.2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Ограничение на отговорността: Gardenex.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от Gardenex.bg за възможност да възникнат такива вреди.

 Търговски марки: Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки: Gardenex.bg управлява този Сайт от офиса си в гр.София, България и може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Правно регулиране: Приложимото право в отношенията между Доставчика (gardenex.bg) и потребителите в този интернет магазин е Българското законодателство.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони.